Přeskočit na obsah
Domů » Blog » Příště rovnou diskety

Příště rovnou diskety

Poslanec Marek Výborný ve svém pozměňovacím návrhu č. 7431 k sněmovnímu tisku č. 545 (novela exekučního řádu) navrhuje, aby k žádosti oprávněných osob byl exekuční spis zaslán žadatelům na datovém nosiči. Podle mého tento návrh zcela rezignuje na jakoukoliv ochranu osobních údajů, která by tímto způsobem byla ohrožena, a zřejmě v duchu křesťansko-demokratického tradicionalismu naprosto přehlíží vývoj v informačních technologiích.


Jako předseda IT komise Exekutorské komory ČR společně s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie usiluji  u Ministerstva spravedlnosti o modernizaci způsobu předkládání exekučních spisů na okresní a krajské soudy. Od roku 2019 prosazujeme, aby zdlouhavé a nákladné vypalování spisů na CD/DVD a jejich zasílání poštou bylo nahrazeno technologiemi z 21. století (např. zabezpečené úložiště či přístup do systému nahlížení přímo u soudního exekutora).


Důvody jsou prozaické a bylo by dobré, kdyby i pan poslanec Výborný opustil skleníkové prostory poslanecké sněmovny a oživil si, jak vypadá život v roce 2021:

  • Předně, když si dnes půjdete koupit PC/laptop tak zjistíte, že ty nejsou již z 90 % vybaveny mechanikami pro čtení disků CD/DVD.
  • Titulek článku z iDnesu z roku 2018 je dosti vypovídající: „Co Češi tolik nekupují. CD a DVD už jsou mrtvá i pro statistiky“ (Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/statistiky-spotrebni-kos-cd-dvd.A180222_212428_ekonomika_jn). Ano, CD a DVD jsou nejen mrtvá pro české statistiky od roku 2018, ale ona jsou mrtvá i pro jejich výrobce. Proto se dnes tato média již jen doprodávají.
  • Se zvyšující se nedostupností těchto médií roste logicky jejich cena.
  • A pak tu máme ono doručování poštou. V době, kdy si nesčetněkrát za rok přečteme, že zaslané obálky skončily v popelnici, kde je našel neznámý kolemjdoucí, posíláme a chceme nadále posílat citlivé údaje poštou? Podle pana poslance na libovolnou adresu, kde tudíž není jisté, kdo zásilku převezme. U soudů je alespoň jistota, že se zásilka doručí tam, kam má.

Příště bych pana poslance poprosil, aby pokud mu informační technologie nejsou blízké, požádal o konzultaci někoho osvícenějšího. Oni našeptávači s dobrou vůlí ne vždy našeptávají rozumné a praktické věci. Věřím, že se v poslanecké sněmovně najde dostatek rozumu tento zcela zpátečnický návrh poslat tam, kam patří. Nebo můžeme příště zkusit třeba prověřenou disketu či magnetofonové pásky.