Přeskočit na obsah
Domů » Blog » Milostivé léto (28.10.2021-28.1.2022)

Milostivé léto (28.10.2021-28.1.2022)

Od dnešního dne, tj. od 28. 10. 2021 se stane účinným zákon č. 286/2021 Sb., který zavádí po dobu tří měsíců do českého právního řádu institut tzv. milostivého léta. Na tomto místě vám tento institut v krátkosti představíme a poradíme, jak nás v takovém případě kontaktovat.

Základní otázky:

 • Kdo může milostivé léto využít? Pouze fyzické osoby
 • V jakých řízeních lze milostivé léto využít? V řízeních zahájených do 27. 10. 2021
 • Jde to v jakémkoliv řízení? NE!!! Pouze v řízeních, kde jako oprávněný (věřitel) vystupuje veřejnoprávní subjekt (přehled zde)
 • Kolik mě to bude stát? Zůstatek jistiny a 907,50 Kč na náklady za zastavení. Bližší vyčíslení vám rádi zašleme.
 • Co se pak stane? Exekuce bude zastavena v nezaplacené částce budete osvobozeni.

Jak postupovat:

 1. Zkontrolujte, že oprávněný je jeden z veřejnoprávních subjektů (přehled zde)
 2. Na emailu epodatelna@vasexekutor.cz požádejte o vyčíslení. V emailu uveďte, že se jedná o vyčíslení na milostivé léto a uveďte spisovou značku (na dokumentech je uvedena v pravém horním rohu jako 217 EX …/..)
 3. Po obdržení vyčíslení proveďte úhradu dle zaslaného vyčíslení.
 4. Vyčkejte na usnesení o zastavení exekuce.

Veřejnoprávní subjekt:

 • Česká republika,

 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

 • státní příspěvková organizace,

 • státní fond,

 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

 • dobrovolný svazek obcí,

 • regionální rada regionu soudržnosti,

 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

 • státní podnik nebo národní podnik,

 • zdravotní pojišťovna,

 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osob.

Grafický přehled:

 

Jak na milostivé léto