O nás

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Český Krumlov je malým úřadem, který chce být vnímám jako úřad moderní a otevřený, jak pro oprávněné, tak pro samotné povinné. Cílem je zejména dbát o dostatečnou informovanost obou stran a všech dotčených subjektů.

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Tunkl

„V exekucích nejsou hodní a zlí!“

Jmenuji se Tomáš Tunkl a narodil jsem se dne 16. 12. 1985 v Jihlavě. Až do svých vysokoškolských studií jsem bydlel v Dačicích, v okrese Jindřichův Hradec. Právem jsem byl díky své blízké rodině vždy obklopen. V roce 2005 jsem nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na Obor právo a právní věda, který jsem v roce 2011 úspěšně dokončil, a získal jsem magisterský titul. Ihned po ukončení studií jsem začal svůj profesní život v oblasti exekučního práva jako koncipient na Exekutorském úřadě Plzeň-město u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla. V prosinci roku 2014 jsem složil exekutorskou zkoušku a následně nastoupil v pozici exekutorského kandidáta na Exekutorský úřad Plzeň-město u soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky. V rámci této pozice jsem se potkával s každodenní exekuční agendou, stejně jako s právními problémy, které může exekuční řízení přinést. V rámci svých možností jsem se rovněž podílel na řízení chodu úřadu.

Snažím se žít aktivní život. Rád sportuji, cestuji a zajímám se o kulturu.

Více informací dostupné na sociální síti LinkedIn www.linkedin.com/in/tomas-tunkl