Pozastavení mobiliárních exekucí

  • by

Z důvodu šíření nákazy koronaviru Covid-19 rozhodl soudní exekutor o dočasném pozastavení provádění mobiliárních exekucí.