Přeskočit na obsah

O exekutorském úřadu

Exekutorský úřad Český Krumlov je stejně jako moderní obchodní společnosti  inovativní a promptně reaguje na nové výzvy v oblasti legislativy, informačních technologií, řízení lidský zdrojů i komunikace s klienty. Informační systém, který úřad využívá a na jehož vývoji se podílí, je připraven na mimořádný příliv případů, čemuž napomáhá nové zpracování dílčích úkonů robotem. Ušetřenou energii zaměstnanci věnují důkladnějším analýzám jednotlivých spisů a na jejich základě pak provádí tradiční mobiliární exekuce.

 

Inovace

 • bezpapírový úřad (nemáme listinné spisy);
 • dílčí zpracování úkonů robotem;
 • XML standardizaci při podávání exekučních návrhů;
 • průběžně upravované pracovní postupy, které jsou řízené sofistikovaným systémem GTD;
 • elektronické dražby movitého a nemovitého majetku;
 • hybridní pošta s automatickým vyhodnocováním doručenek;
 • moderní informační systém EVOLIO, který vyhovuje GDPR a umožňuje:
  • automatické lustrace majetku povinných v pravidelných časových intervalech,
  • okamžitou reakci na pozitivní lustraci majetku povinných,
  • pravidelnou komplexní lustraci všech spisů.

Bezpečnost na prvním místě

 • server hostovaný v zabezpečeném prostoru nejmenovaného poskytovatele internetového připojení na páteřní síti ČR;
 • hodinové a denní zálohy dat a šifrované přenosy dat vyhovující GDPR;

O soudním exekutorovi Mgr. Tomáši Tunklovi

„V exekucích nejsou hodní a zlí!“

Jmenuji se Tomáš Tunkl a narodil jsem se dne 16. 12. 1985 v Jihlavě. Až do svých vysokoškolských studií jsem bydlel v Dačicích, v okrese Jindřichův Hradec. Právem jsem byl díky své blízké rodině vždy obklopen. V roce 2005 jsem nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na Obor právo a právní věda, který jsem v roce 2011 úspěšně dokončil, a získal jsem magisterský titul. Ihned po ukončení studií jsem začal svůj profesní život v oblasti exekučního práva jako koncipient na Exekutorském úřadě Plzeň-město u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla. V prosinci roku 2014 jsem složil exekutorskou zkoušku a následně nastoupil v pozici exekutorského kandidáta na Exekutorský úřad Plzeň-město u soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky. V rámci této pozice jsem se potkával s každodenní exekuční agendou, stejně jako s právními problémy, které může exekuční řízení přinést. V rámci svých možností jsem se rovněž podílel na řízení chodu úřadu.

Snažím se žít aktivní život. Rád sportuji, cestuji a zajímám se o kulturu.

Více informací dostupné na sociální síti LinkedIn www.linkedin.com/in/tomas-tunkl