Přeskočit na obsah

Velké množství věřitelů se domnívá, že jedinou cestou, jak se domoci zaplacení své pohledávky je tzv. tvrdá cesta. Obvyklou otázkou, se kterou se při jednání s věřiteli jako exekutoři potýkáme jsou otázky typu „Děláte mobiliární exekuce?“ nebo „Kdy už na něj vyjedete?“. Jsou tyto otázky v dnešní době ještě relevantní? Pamatuje váš vymáhací proces na postih moderních majetkových hodnot  ̶  bitcoiny, předplatné elektronických služeb, prostředky sdílené ekonomiky?

Co je v kurzu?

Majetková situace dlužníků se vyvíjí, stejně jako se vyvíjí naše společnost. Do naší každodenní reality čím dál více pronikají informační technologie, sdílená ekonomika a moderní platební prostředky. S tím se mění skladba majetku, který shromažďujeme. Pokud bychom zamrzli v minulém století, našli bychom v běžné domácnosti zaparkované auto, domácí kino, videopřehrávač (VHS či DVD), rádio, kazety či DVD, domácí knihovnu plnou knih, apod.

A jak může vypadat domácnost dnes? Parkovací místo je prázdné, neboť její obyvatel využívá auto od společnosti sdílející automobily. Tato osoba má předplatné u společnosti NETFLIX a filmy sleduje výhradně přes PC, hudbu poslouchá na mobilním telefonu a má neomezené předplatné u společnosti SPOTIFY. Knihy čte výhradně na elektronické čtečce, ve které má předplatné u společnosti AMAZON, na svém počítači hraje drahé hry zakoupené na platformě STADIA, sem tam sází v rámci virtuální sázkové kanceláře BET365, za veškeré služby platí kartou REVOLUT bez vazby na bankovní účet, popř. na účet v jiném státě. A úspory? Ty hromadí ve virtuální měně BITCOIN. A jak takový moderní homo sapiens komunikuje? Výhradně přes nové platformy WhatsApp, Viber, Messenger a přes sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Ano, i takhle může vypadat každodenní život vašeho dlužníka. Sledujete u subjektů, kteří pro vás vymáhají pohledávky, zda-li „jdou s dobou“? U celé řady dlužníků bude vymáhací proces bezvýsledný. Realita je totiž jiná. Nicméně většina výše uvedených majetkových hodnot je postižitelná i v dnešní době. A kontakt či oslovení prostřednictvím moderních platforem? Takový postup má, zejména u těch komunitního charakteru, zásadní psychologický efekt.

Proč není mobiliární exekuce vždy výhodná?

  • Ne všichni dlužníci budou mít doma postižitelný majetek,
  • mobiliární exekuce jsou drahé a pouze oddalují výtěžek pro věřitele,
  • jejich psychologický efekt nevede vždy ke kýženému výsledku,
  • necitlivá mobiliární exekuce u chráněných skupin poškozuje značku věřitele.

O postižitelném majetku jsme už mluvili v úvodu tohoto článku. Je ale nutné zdůraznit, že pokud už se v domácnosti majetek nachází, musí ještě exekutor posoudit, zda-li jeho postih není ze zákona vyloučen. Postihnout nelze následující: oblečení, obvyklé vybavení domácnosti (velmi široká skupina), školní potřeby a dětské hračky (dnes velmi často počítače a mobilní telefony) nebo třeba hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce. Pokud bychom vykládali zákon zeširoka, pak k soupisu a odvozu zbývá jen zlomek věcí.

Navíc uskutečnění soupisu a zajištění movitostí je drahé. Jedná se o cestovní výlohy, náhradu za ztrátu času pracovníků exekutora, náklady na zámečnickou službu, náklady na stěhování a uskladnění věcí. Tyto položky jsou dnes v řádu tisíců korun. Bez zvláštního ujednání mezi věřitelem a exekutorem se pak tyto náklady uspokojují před pohledávkou věřitele. Vyplatí se to? V drtivé většině případů ne. Pokud dlužník vlastní televizi GoGen v nákupní ceně 5000,00 Kč, pak se při dražbě dostaneme na výtěžek maximálně 1000,00 Kč. Z toho plyne, že mobiliární exekuce se vyplatí jen tam, kde je dostatek majetku, a tento má nejlépe vysokou hodnotu.

A psychologický efekt mobiliárních exekucí? Je pravda, že většina dlužníků začne svoji situaci řešit až při střetu s bezprostřední realitou. Dopisy dnes takový efekt nevyvolají. Bohužel ale existuje skupina lidí, kteří na mobiliární exekuci reagují tím, že svůj majetek okamžitě ukryjí. Tato skupina se exponenciálně zvětšuje, stejně jako klesá obava z návštěvy exekutora. Konečný výsledek je pak opačný, než věřitel očekává. Obdrží méně, než předpokládá.

Mnoho věřitelů si rovněž neuvědomuje, že tlakem na konání mobilárních exekucí zvyšují riziko poškození vlastní značky. Naštěstí excesů při provádění mobiliárních exekucí je velmi málo. I tak jsou vystaveny enormnímu zájmu médií a nevládních organizací a jakýkoliv i nepodložený útok se ihned přenáší na věřitele, což může v dlouhodobém kontextu vést k poškození jeho reputace (př. dětské exekuce, zabavování výukových předmětů, apod.) a k odlivu jeho klientely.

Závěrem

Stručně řečeno, mobilární exekuce jsou dnes již přežitkem. Pokud má být vymáhací proces efektivní, je nezbytné, aby jednotlivé postupy vycházely z tvrdých dat. Procesy na našem úřadu přizpůsobujeme podle tzv. big data analýz  ̶  co vlastní jednotlivé věkové skupiny, které lokality obývají nemajetní lidé; mapové analýzy; a jiné. Spojení s dlužníkem se snažíme navázat napřed neinvazivní cestou (kontakty se dají získat ze součinnostních dotazů či důkladného prověření sociálních sítí). Zároveň rozšiřujeme pole postihovaných majetkových hodnot (ačkoliv zastaralost legislativy je v tomto dost limitující) a zejména dbáme o naši značku tak, aby ani naši věřitelé nebyli konfrontováni otázkou na necitlivý postup exekutora. Takový je alespoň podle našeho mínění moderní vymáhací proces pro 21. století.

Otázka na vás: Sleduje i váš vymáhací proces moderní trendy? Zamýšlíte se nad tím, zda-li nejsou prostředky na vymáhání vynakládány iracionálně, a zda tento postup neoddaluje uspokojení vašich pohledávek? Pokud to chcete změnit, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám s analýzou vašich procesů a doporučíme potřebná opatření.

Na tomto místě budeme rovněž zveřejňovat tipy, které vám vymáhací proces pomůžou zlepšit a které vám zároveň ušetří finanční prostředky.