Přeskočit na obsah
Domů » Blog » Jak se vyznat v dopisech, které mi přišly?

Jak se vyznat v dopisech, které mi přišly?

  • od

Přišel vám úvodní balík písemností a nevyznáte se v nich. Znepokojuje vás, že v každém dokumentu jsou jiné částky. Nezoufejte, poradíme vám.

Úvodní balíček obsahuje:

  1. Výzvu ke splnění vymáhané povinnosti – nejdůležitější písemnost obsahuje informace, jak exekuci uhradit v prvních 30 dnech a snížit tak náklady soudního exekutora na polovinu.
  2. Vyrozumění o zahájení exekuce – obsahuje o informace o vašich právech v exekuci.
  3. Příkaz k úhradě nákladů exekuce – je rozhodnutím, které stanovuje výši nákladů pro případ, že exekuce nebude uhrazena v prvních 30-ti dnech.
  4. Exekuční titul – je rozhodnutím/dokumentem, který je podkladem pro vymáhání v exekuci (odpovídá na otázku, proč je exekuce vůbec vedena).
  5. Exekuční návrh – je dokument věřitele, kterým se zahajuje exekuce (je to co požaduje věřitel).

Balíček může dále obsahovat:

  1. Exekuční příkazy –  dokument, který dochází k postihu vašeho majetku (účty, automobily, nemovitosti, apod.)
  2. Protokoly o soupisu – doprovodný dokument k exekučnímu příkazu obsahující výčet postižených movitých věcí (nejčastěji automobilů).

Co je nedůležitější? Jak rychle zaplatit a zbavit se exekuce?

Nejdůležitější dokument je Výzva ke splnění vymáhané povinnosti. Dokument má následující záhlaví.

 

V tomto dokumentu se dozvíte jakou částku (POZOR ke dni vydání tohoto dokumentu) uhradit, aby jste měli nárok na snížené náklady exekuce.  

A dokument zároveň obsahuje informaci, jak a kam zaplatit.

Proč je v Příkazu k úhradě nákladů exekuce nebo třeba exekučním příkazu větší částka nákladů?

V těchto dokumentech je výše nákladů určena pro případ, že exekuce nebude uhrazena v prvních 30-ti dnech od doručení Výzvy k dobrovolnému splnění povinnosti. Náklady jsou v takovém případě dvojnásobné.

Nemůžete uhradit celou exekuci hned, ale chcete splácet?

V takovém případě nás ihned kontaktujte a nevyhýbejte se řešení vašeho problému. Kontaktovat nás můžete telefonicky na telefonu 387 201 481 nebo emailem na epodatelna@vasexekutor.cz